Een muur om overheen te klimmen

We kennen allemaal wel dat bekende opwekkingslied: ’Zegenkroon’. Een graag gezongen lied dat de overwinning van Jezus op het kruis met zulke bewoordingen beschrijft dat het aanmoedigend werkt. Bemoedigend om in overwinning te leven. Jezus overwon!

De bekende zinnen: ‘Elke muur wordt neergehaald en ieder bolwerk afgebroken’ hielden mij de laatste tijd bezig. Wat kunnen we van tijd tot tijd tegen muren oplopen, obstakels in ons leven tegenkomen. Die ons ophouden of weerhouden om een overwonnen leven te leven. Toen ik Psalm 18 las en bestudeerde, kwam ik daar ook een muur tegen, een obstakel. In vers 30 wordt dit een legerbende genoemd en een hoogste muur. David beschrijft hoe hij met God op de legerbende afstormt en de hoogste muur met God beklimt.

Hij spreekt niet van een verslagen leger, een omgevallen muur. In deze Psalm geen neergehaalde bolwerken en afbrokkelende obstakels. Hoe graag ik dat van tijd tot tijd zou verlangen van God, neemt David ons even mee in de realiteit van het leven. Zo vaak blijven we tegen zaken aanlopen, tegen keuzes, wantrouwen, wat mensen van ons vinden, ongeloof en pijn. David stormt op het leger af. Niet schoorvoetend, maar vastberaden en zelfverzekerd. De hoogste muur beklimt hij. Hij loopt er niet omheen, tegenaan of graaft een tunnel.
Wat een genade dat hij erbij vermeldt dat hij dat niet alleen doet. ‘Met MIJN God’, schrijft hij. Hij bestormt een leger en beklimt een muur met MIJN God.

Wat zouden we graag zien dat God de obstakels, hindernissen, muren en bolwerken in ons leven wegneemt. De paden vereffend, zodat we geen moeilijkheden meer ervaren, geen legers hoeven te verslaan. Wat geweldig dat David ons hier laat zien dat de legers en muren er zijn. En daarnaast dat hij laat zien dat we met ONZE God erop af kunnen stormen en deze kunnen beklimmen.

Hanna Swart

Uit het gemeenteblad Cifrah - juni 2023