Privacy

Privacy statement Open Thuis

Open Thuis – een kerkgenootschap in Drachten in Nederland verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door leden en gasten verstrekte persoonlijke informatie.

Verwerking van uw gegevens

Open Thuis houdt een ledenadministratie bij. Om zicht te hebben op de leden van de gemeente, verzamelen wij persoonsgegevens van leden en thuiswonende kinderen via een ledenformulier (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat en doop).

Gedurende de corona pandemie leggen we de namen van bezoekers van de kerkdiensten vast ten bate van eventueel bron- en contactonderzoek.

Het werk van Open Thuis wordt gefinancierd door giften van leden. Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om de administratie bij te houden. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt inzage vragen in de gegevens die wij over hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen.
Leden kunnen wijzigingen doorgeven aan de ledenadministratie van Open Thuis: ledenadministratie@openthuis.nl.

E-mail

Per mail ontvangen leden vergaderstukken voor de ledenvergaderingen. Daarnaast worden per mail berichten verzonden over gemeenteleden bij ernstige ziekte of overlijden.

Contact met leden

Open Thuis informeert haar leden over de gemeente via het gemeenteblad, nieuwsbericht en ledenvergaderingen. Jaarlijks wordt een actie gedaan om de Open Thuis te steunen door een financiële bijdrage.

Bezoek aan onze website

Open Thuis gebruikt op haar website enkel noodzakelijke functionele cookies. Wij maken gebruik van Google Analytics om inzicht in het gebruik van de website te krijgen. Google Analytics is zo ingesteld dat gegevens anoniem verstuurd worden en niet met andere diensten van Google gedeeld worden. Gegevens die u via de website naar ons stuurt worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

Open Thuis heeft maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Vragen over privacybeleid

Open Thuis houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met de secretaris van het bestuur.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:
Open Thuis, t.a.v. secretaris bestuur
Brouwerssingel 3, 9201 VB Drachten
mail: secretariaat@openthuis.nl

Privacybeleid Evangelische Open Thuis Gemeente – kerkgenootschap in Drachten.
Versie: 1.1, december 2020