• Delen wat Christus ons schenkt

  We zijn een diaconaal actieve gemeente. Onze bron is leven en handelen vanuit de liefde van Jezus Christus. Dat betekent omzien naar mensen in de samenleving.

 • Welkom bij de Open Thuis gemeente!

  Een levende gemeente in Drachten die in Jezus voetsporen gaat. Een plek waar je jezelf kunt zijn en waar we met elkaar ontdekken wie God is. Samen willen we Hem volgen, voel je thuis!

 • Missie van  de Open Thuis gemeente

  Ontmoeten : ontmoeten van Jezus en elkaar
  Groeien : groei in discipelschap volgt
  Delen : dit wil je delen met anderen

Agenda

Als je dingen wilt zien die je nog nooit gezien hebt … moet je bereid zijn dingen te doen die je nog nooit gedaan hebt!

Jaarthema KleurRijk

In Nederland hebben we weilanden met hekken erom heen. Zo blijven de koeien en schapen bij elkaar en lopen ze niet weg. Bovendien is dan zichtbaar van wie de kudde is. In andere delen van de wereld gaat dat anders. Daar is geen hek om het weiland en toch blijven de dieren bij elkaar. Waarom? Omdat de dieren bij de waterbron blijven. Niet het hek maakt de kudde, maar de bron.

Dit is  een mooi beeld voor de gemeente. Niet de plek waar de paaltjes staan, bepaalt wie bij de kudde horen, maar zij die zich verzamelen rondom De Bron. Niet al onze overtuigingen, maar Christus bindt ons samen. De onderlinge liefde van (voor) Christus, maakt dat we één kudde van Hem vormen. Met elkaar in gesprek gaan over de plaats van de paaltjes is best lastig en brengt makkelijk verdeling. Wat kan wel, wat kan niet in de kerk. Als we elkaar ontmoeten rondom De Bron die Christus is, dan wordt de liefde zichtbaar en voelbaar.

Het nieuwe jaarthema KleurRijk sluit daar op aan. Zoveel gemeenteleden, zoveel verschillende talenten, karakters, overtuigingen … Veelkleurigheid dus. Al deze mooie kleuren worden zichtbaar wanneer we richting Christus gaan, die het Licht van de wereld is. Zo vormen we samen een kleurrijke kudde.

Om over na te denken:
”Er echt bij horen vraagt niet van ons dat we veranderen wie we zijn. Het vraagt juist van ons dat we zijn wie we zijn.” Brené Brown in haar boek ‘Verlangen naar verbinding’.

BewarenBewaren

Gemeenteblad Cifrah

In de spotlight