• Delen wat Christus ons schenkt

  We zijn een diaconaal actieve gemeente. Onze bron is leven en handelen vanuit de liefde van Jezus Christus. Dat betekent omzien naar mensen in de samenleving.

 • Welkom bij de Open Thuis gemeente!

  Een levende gemeente in Drachten die in Jezus voetsporen gaat. Een plek waar je jezelf kunt zijn en waar we met elkaar ontdekken wie God is. Samen willen we Hem volgen, voel je thuis!

 • Missie van  de Open Thuis gemeente

  Ontmoeten : ontmoeten van Jezus en elkaar
  Groeien : groei in discipelschap volgt
  Delen : dit wil je delen met anderen

Agenda

Dood en leven zijn in de macht der tong.

Jaarthema

Vanaf 2007 vatten we de gemeentevisie samen met drie kernwoorden: ontmoeten, groeien en delen. We willen gemeenteleden faciliteren in het ontmoeten, het groeien en het delen. Na 10 jaar van gemeente zijn stellen we deze drie kernwoorden  dit seizoen opnieuw centraal.

 • Ontmoeten    :  ontmoeten van Jezus en elkaar
 • Groeien           :  groei in discipelschap volgt
 • Delen               :  dit wil je delen met anderen

Dit thema is een rode draad die terugkomt in de diensten en andere activiteiten. We hebben dit seizoen voor het eerst een halfjaar planning gemaakt van de diensten en zo verschillende onderwerpen een plek gegeven. Ook biedt deze planning een mogelijkheid voor teams om inbreng te hebben in de diensten.

BewarenBewaren

Mensen vertellen

In de spotlight