• Delen wat Christus ons schenkt

  We zijn een diaconaal actieve gemeente. Onze bron is leven en handelen vanuit de liefde van Jezus Christus. Dat betekent omzien naar mensen in de samenleving.

 • Welkom bij de Open Thuis gemeente!

  Een levende gemeente in Drachten die in Jezus voetsporen gaat. Een plek waar je jezelf kunt zijn en waar we met elkaar ontdekken wie God is. Samen willen we Hem volgen, voel je thuis!

 • Missie van  de Open Thuis gemeente

  Ontmoeten : ontmoeten van Jezus en elkaar
  Groeien : groei in discipelschap volgt
  Delen : dit wil je delen met anderen

Agenda

Wie je bent wordt niet bepaald door je gedrag, je gedrag wordt bepaald door wie je bent.

Jaarthema

Wij zijn ambassadeurs van God’s Koninkrijk! Ieder van ons vertegenwoordigt Gods Koninkrijk. Niet alleen in woorden, maar ook vooral in onze daden mogen we laten zien wat het Koninkrijk van God inhoudt. Dit thema is als tweede jaar op rij de rode draad voor het gemeentezijn.

Dit is een appel op ieder persoonlijk. Wij zijn immers als christenen actief in de samenleving op onze eigen plek en geven iedere de ruimte om die plek in te nemen en elkaar te versterken. Wel kunnen we daarnaast gezamenlijke activiteiten ondernemen waarbij ruimte is voor gemeenteleden om hierin initiatief te nemen.

Mensen vertellen

In de spotlight