Diaconaat

We zijn een diaconaal actieve gemeente. Onze bron is leven en handelen vanuit de liefde van Jezus Christus. In praktische zin wordt hier uiting aan gegeven. Eén keer per maand vieren wij de maaltijd van de Heer. Wij worden daarbij bepaald bij het leven vanuit de verzoening, bevrijd tot dienst aan God, aan elkaar en aan anderen. Vanuit de liefde van Jezus Christus staan liefde, aandacht, zorg en respect centraal. Zo ontstaat een warm, veilig en betrokken klimaat.

Wat God ons in Christus schenkt mag gedeeld worden. Dat betekent concreet omzien naar mensen in hun fysieke, materiële en sociale noden binnen de context van de samenleving. Binnen de gemeente uit zich dit praktisch in:

 • Praktische Zorg Groep
  Voor praktische noden kan er een beroep gedaan worden op de praktische zorg groep of er wordt gekeken naar passende voorzieningen binnen de samenleving.
  Het bezoeken van ouderen, zieken en het sturen van een kaartje behoren ook tot de praktische zorg binnen de gemeente.
 • Weggeeftafel
  In de kerkzaal staat de weggeeftafel. Hier kunt u spullen die u niet gebruikt neerleggen, of meenemen als u ze kunt gebruiken. Ook opbrengsten van de tuin kunnen hier weggeven of meegenomen worden.
 • Schuldhulpmaatje
  Voor financiële noden kunt u bij het diaconaal missionair team terecht. Samen met het teamlid van schuldhulpmaatje wordt
  adequaat financieel advies en/of
  budgethulp gegeven.

Als gemeente nemen we ook onze plaats binnen de samenleving in. Er zijn diverse activiteiten waaraan we deelnemen.


Stichting Present

Met stichting Present onderhouden wij goede contacten. Via Present doen wij minimaal 1x per jaar een actie. Het varieert per jaar hoe we deze actie gestalte geven.

 

 

Voedselcollecte

Elke eerste zondag van de maand vindt er tijdens de dienst een voedselcollecte plaats. Voor de stichting Voedselbank Smallingerland 11 keer en voor stichting Dorcas 1 keer.

 

Fairtrade

Een eerlijke handel en bestrijding van armoede vinden wij belangrijk. Daarvoor hebben we het certificaat Fairtrade behaald. Dit onderwerp heeft blijvende aandacht binnen diaconaal missionair team.

 

Micha zondag

Jaarlijks doen wij mee aan de Micha zondag in oktober. Dit gaat gepaard met een diaconale actie die per jaar verschilt.

 

Compassion

Via stichting Compassion wordt door financiële adoptie een sponsorkind ondersteund en het contact onderhouden.