Groeizaam Christendom

We hebben de kiemfase min of meer achter ons liggen en nu gaan we groeien en ontdekken.

Dat is geen hobby voor sprekers, maar iets wat we samen willen doen. Daarom de uitnodiging om ons als sprekersteam te laten weten waar u of jij aan denkt bij de groeifase. Wie weet zit daar een thema tussen waar een van ons iets mee kan. Geen garantie dus, dat wat u aandraagt een preek wordt, maar het helpt ons zeker. Misschien komen we in omgekeerde richting ook wel eens bij u terug met een vraag of iets om op een kringavond te bespreken.

Als Open Thuis willen we graag een groeizame plek zijn. We zijn ons er terdege van bewust dat de kerk dat niet altijd en overal is geweest. Soms kan het instituut ook verstikkend werken. Ons verlangen is echter dat dat niet zo is en dat er gegroeid kan worden. Misschien dat we daar dan in de bloeifase vrucht van gaan zien.

Als sprekersteam zien we uit naar wat gaat komen. We zoeken elk op onze eigen manier naar inspiratie om onze bijdrage te leveren aan die groei. In vol vertrouwen dat de Geest ons leidt, gaan we daarom de volgende fase in. Nieuwsgierig naar wat we gaan ontdekken.

Willem Boorsma

Uit het gemeenteblad Cifrah - december 2023