Leer ons kennen

De Open Thuis Gemeente is een gemeente die zich ziet als een levend organisme en wil groeien naar hechte relaties. Het is een plek waar respect en liefde is voor elkaar, ondanks verschillen in karakter, leeftijd, cultuur en positie. We willen leven en werken in een vertrouwde en gemoedelijke sfeer met elkaar, waar ieder zich vrij en veilig kan voelen.

Het thema het ‘Koninkrijk van God’ staat centraal. De gemeente is een plek om hiervoor toegerust te worden en gericht onderwijs over dit thema te ontvangen. Het doel is om in praktijk te brengen van wat God in Zijn woord van ons vraagt.

Ons verlangen is om het Koninkrijk van God bekend te maken aan de mensen om ons heen. Dit doen we door gemeenteleden te stimuleren Gods Koninkrijk zichtbaar te maken in privé, werk en school en/of gezamenlijke activiteiten. Op al deze gebieden willen we in de samenleving het Koninkrijk van God laten zien.

Dit is een appel op ieder persoonlijk. Wel kunnen we daarnaast gezamenlijke activiteiten ondernemen waarbij ruimte is voor gemeenteleden om hierin initiatief te nemen. Wij zijn immers als christenen actief in de samenleving op onze eigen plek en geven iedere de ruimte om die plek in te nemen en elkaar te versterken.