Leer ons kennen

De Open Thuis Gemeente is een gemeente die zich ziet als een levend organisme en wil groeien naar hechte relaties. Het is een plek waar respect en liefde is voor elkaar, ondanks verschillen in karakter, leeftijd, cultuur en positie. We willen leven en werken in een vertrouwde en gemoedelijke sfeer met elkaar, waar ieder zich vrij en veilig kan voelen.

Onze droom als Evangelische Open Thuis Gemeente is ‘een (t)huis van genade’ te zijn. De komende jaren willen we als gemeente groeien in genade. Door de genade van Jezus Christus zijn wij gered. Dat danken we niet aan onszelf, maar het is een geschenk van God. God heeft ons gemaakt en van ons – in Christus Jezus – nieuwe mensen gemaakt. Wij kunnen door Hem de goede dingen doen die Hij van tevoren al voor ons bedacht had. (Efeze 2: 8-10) We willen ons als gemeente beschikbaar stellen om Gods genade door te geven aan anderen. In afhankelijkheid van God