ANBI-gegevens

Naam: Evangelische Open Thuis Gemeente
Fiscaal nummer/RSIN: 009289446

Contactgegevens

Contactgegevens vind je onder Contact.

Doelstelling en beleid

Informatie over de doelstelling en het beleid van de Evangelische Open Thuis gemeente vind je onder het kopje Visie.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit oudsten en diakenen en heeft de volgende samenstelling:

  • H. de Haan, voorzitter
  • M. Veldman, secretaris
  • M. van der Meulen, penningmeester
  • R. Stienstra

Het bestuurswerk is vrijwilligerswerk.

Jaarplan 2021

Klik hier voor het jaarplan 2021, inclusief verslag van 2020.

Financiële verantwoording

Klik hier voor het financieel verslag van 2019 en de balans van 2019.