ANBI-gegevens

Naam: Evangelische Open Thuis Gemeente
Fiscaal nummer/RSIN: 009289446

Contactgegevens

Contactgegevens vind je onder Contact.

Doelstelling en beleid

Informatie over de doelstelling en het beleid van de Evangelische Open Thuis gemeente vind je onder het kopje Visie.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit oudsten en diakenen en heeft de volgende samenstelling:

  • N. van Loo, voorzitter
  • M. Veldman, secretaris
  • M. van der Meulen, penningmeester
  • H. de Haan

Het bestuurswerk is vrijwilligerswerk.

Jaarplan 2020

Klik hier voor het jaarplan 2020, inclusief verslag van 2019.

Financiële verantwoording

Het financieel verslag van 2019 volgt nog (voor 1 november 2020).
Het bestuur heeft tot uitstel van publicatie besloten, omdat zij – in verband met coronacrisis – niet in de gelegenheid is geweest het financieel verslag van 2019 goed te laten keuren op een ledenvergadering. Voor 1 november zal er alsnog een ledenvergadering (fysiek of digitaal) plaatsvinden, zodat het financieel verslag 2019 alsnog ter publicatie aangeboden kan worden.

Klik hier voor het financieel verslag van 2018