ANBI-gegevens

Naam: Evangelische Open Thuis Gemeente
Fiscaal nummer/RSIN: 009289446

Contactgegevens

Contactgegevens vind je onder Contact.

Doelstelling en beleid

Informatie over de doelstelling en het beleid van de Evangelische Open Thuis gemeente vind je onder het kopje Visie.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit oudsten en diakenen en heeft de volgende samenstelling:

  • A. Smits, voorzitter
  • M. Veldman, secretaris
  • F. Miedema, penningmeester
  • E. Nauta
  • W. Boorsma

Het bestuurswerk is vrijwilligerswerk.

  • H. van der Steege, financieel ondersteuner

Jaarplan 2024

Klik hier voor het jaarplan 2024, en hier voor het jaarverslag van 2023.

Financiële verantwoording

Klik hier voor het financieel verslag van 2023, inclusief de balans.