ANBI-gegevens

Naam: Evangelische Open Thuis Gemeente
Fiscaal nummer/RSIN: 009289446

Contactgegevens

Contactgegevens vind je onder Contact.

Doelstelling en beleid

Informatie over de doelstelling en het beleid van de Evangelische Open Thuis gemeente vind je onder het kopje Visie.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit oudsten en diakenen en heeft de volgende samenstelling:

  • H. van Wieren, voorzitter
  • N. van Loo, secretaris
  • B. Hamoen, penningmeester
  • M. van der Meulen

Het bestuurswerk is vrijwilligerswerk.

Jaarplan 2018

Klik hier voor het jaarplan 2018, inclusief verslag van 2017.

Financiële verantwoording

Klik hier voor het financieel verslag van 2017