apr 02

Andrew

apr 07

Willem Boorsma

Goede Vrijdag – We vieren het Avondmaal

apr 16

Harm Renkema

Kinderdienst

mei 28

Hanna Swart

Pinksteren