De belegde boterham

Kortgeleden hoorde ik een mooi verhaal over het luisteren naar een preek. Vrouwen zaten op een bankje in een park en spraken over de dienst van de afgelopen zondag. Zo ging het over de preek en wat hierin verteld werd. Voor de vrouwen was het moeilijk om terug te halen waar de preek over ging. Geheel onverwachts mengde een tuinman zich in dit gesprek. Zijn vraag aan de vrouwen was of ze nog wisten welk beleg ze een week geleden op hun boterham hadden. Dat konden de vrouwen zich niet herinneren. ‘Wel’, zei de tuinman, ‘ook al weet je niet wat op de boterham zat, toch heeft deze jullie wel gevoed.’

Wat een mooie gedachte. Zelf vind ik het ook lastig om concrete informatie van een preek goed te onthouden en zou ik willen dat mijn geheugen beter is. Maar wat goed om te weten dat elke preek voeding is van God voor je geest en ziel. De woorden die je hoort, raken je hart en komen binnen. Het belangrijkste is niet dat je kennis vergaart, maar dat je leven gevuld wordt met Gods gedachten en waarheid.

Als we samenkomen als gezin van God, dan is Hij aanwezig en reikt uit naar ons. God weet precies wat je nodig hebt. Hij geeft dat door woorden die gesproken worden, door liederen en muziek en door de ontmoeting met elkaar. Je mag deelhebben aan de maaltijd die God voor je bereid heeft, net als in Psalm 23 genoemd wordt. Te midden van alles wat plaatsvindt in je leven, mag je de voeding ontvangen die God voor je heeft.

Kom, eet en proef de goedheid van God, als je bij elkaar komt in Zijn Naam.

Wilma Oosterhuis

Uit het gemeenteblad Cifrah - oktober 2022