Vooruit kijken

We staan weer voor advent en het vieren van de geboorte van onze Here Jezus. Dit is volgens de traditie die we kennen ook de start van een nieuw kerkelijk jaar. Ook komt de jaarwisseling er weer aan. Daarmee is het een mooie tijd om de balans op te maken in je leven. De apostel Paulus schrijft in de brief aan de Filippenzen het volgende:

Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. (Filippenzen 3: 12–14, HSV)

Paulus maakt de balans op én neemt zich wat voor. Hij is er nog niet, maar hij jaagt het na. Hij weet zich het eigendom van Jezus Christus en dát neemt hem helemaal in beslag. Hij laat achter wat geweest is, leeft vandaag en strekt zich uit naar wat komt. Wat zou ik graag met Paulus hierover spreken en van hem leren hoe ik dat vandaag praktisch kan maken.

Soms krijgen liederen een bijzondere betekenis, doordat je ze koppelt aan een belangrijke fase of gebeurtenis in je leven. Voor mij is dat op dit moment het lied I speak Jesus van Charity Gayle. Hierna een deel van de tekst in het Engels:

I just wanna speak the name of Jesus
Over every heart and every mind
‘Cause I know there is peace within Your presence
I speak Jesus

I just wanna speak the name of Jesus
‘Til every dark addiction starts to break
Declaring there is hope and there is freedom
I speak Jesus

‘Cause Your name is power
Your name is healing
Your name is life
Break every stronghold
Shine through the shadows
Burn like a fire

Beluister het lied op YouTube

In dit lied ervaar ik dezelfde passie als in de tekst vanuit Filippenzen. We spreken de Naam van Jezus uit over onze familie, onze omgeving en onszelf. Mag ik vragen hoe jij deze tekst, het enthousiasme en verlangen ervaart? Probeer eens vanuit de bijbeltekst én liedtekst naar jezelf en je directe omgeving te kijken. Wat ervaar je dan? Welke hoop groeit? Het is mijn gebed dat je intens geniet van de nabijheid van onze Vader, Zoon en Geest én met Hem vooruit gaat kijken.

Ik bid je van harte zegen toe!
Martijn Rienstra

Uit het gemeenteblad Cifrah - december 2022