Kleurverschillen

De natuur laat ons volop genieten van prachtige herfstkleuren. Groene bladeren die veranderen in rode, gele en bruine kleuren. Wat heeft God dat prachtig gemaakt en wat een creativiteit zien we in de schepping. Niet alleen in de kleuren en alle schakeringen, maar ook in vormen en bloeiwijzen van bomen en planten.

Dit doet me denken aan ons thema KleurRijk. Wat is het speciaal dat we allemaal uniek zijn. Niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Ons denken en karakter, onze passie en talenten.

Samen vormen we een veelkleurig geheel, waarin plek is voor iedereen. Is dat laatste echt zo of hebben we daar moeite mee? Ik ben blij hoe we met het thema KleurRijk bezig zijn in onze gemeente en nadenken over het omgaan met verschillen. De preken en dialoogavonden zetten je aan het denken. Het heeft mij laten zien dat ik vastomlijnde gedachten heb over de bijbel, over geloven en over anderen. Ideeën gevormd door mijn opvoeding en de bijbelverhalen die ik van jongs af gehoord heb.

Hoe denkt God over die vastomlijnde ideeën? Is alles voor Hem ook zwart of wit of zitten er allerlei kleuren in? We zien in het leven van Jezus dat Hij ingaat tegen de heersende normen en uitreikt naar mensen die er niet bij horen. Naar een tollenaar die geprofiteerd heeft van zijn positie. Naar de vrouw die vijf mannen heeft gehad en samenwoont met een man waarmee ze niet getrouwd is. Naar heidenen, zoals de hoofdman van het Romeinse leger. Jezus zit niet vast aan regels, Hij ziet de mens en is met ontferming bewogen. Hij opent nieuwe wegen en komt met een ongekende wijsheid. Daarin mogen we van Hem leren.

Daarom vond ik de avond met de stichting Verscheurd zo kostbaar. Hun doel is om ruimte te creëren voor een open gesprek over homoseksualiteit en geloven. Om een gesprek aan te gaan, wat respectvol is naar elke overtuiging, liefdevol naar hen die het betreft, die samenbrengt en niet polariseert, zonder vooroordelen en clichés. Zelf heb ik het boek Verscheurd gelezen en dit heeft mijn denken veranderd.
Wat zo bijzonder was dat deze avond niet ging om een overtuiging over te brengen, maar om te leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben. Om te ontdekken dat je naast elkaar kunt staan als je niet dezelfde mening hebt.

Ruimte bieden aan de ander kom ik ook tegen op de ETS Bijbelschool, die ik sinds kort volg. Verrijkend om meer over de bijbel te leren en nieuwe gezichtspunten te ontdekken. Boeiend om bijeen te zijn met christenen uit verschillende kerken, maar soms ook moeilijk. Ik hoor gedachten die me aan het denken zetten en zienswijzen waarin ik me niet kan vinden.

Veelkleurigheid en met christenen in onze eigen gemeente maar ook met die daarbuiten. God heeft voor ons allemaal een plek en wij mogen leren elkaar de ruimte te geven.

Dit is ook het verlangen van Paulus en hij schrijft het volgende in Efeziërs 3: 14-19 (Basisbijbel):
Daarom kniel ik neer voor de Vader van Jezus Christus. Hij is als Vader het voorbeeld voor iedereen in de hemel en op de aarde. Dan bid ik dat Hij vanuit de rijkdom van zijn hemelse macht en majesteit jullie geest met zijn kracht zal vullen, door de Heilige Geest. Want dan zal Christus in jullie hart wonen door jullie geloof. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde, net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat. En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is. En dan zullen jullie gaan zien dat die liefde te groot is om te begrijpen. En dan zullen jullie vol worden van God Zelf.

Wij mogen geworteld zijn in Gods liefde en hebben elkaar nodig om te ontdekken hoe onvoorstelbaar groot die liefde is.

Uit Gemeenteblad Cifrah - december 2019 & januari 2020