Jubileumviering

Met een feestelijke dienst hebben we  het 10-jarig jubileum van de Evangelische Open Thuis Gemeente gevierd op zondag 4 juni 2017. Bij binnenkomst werd ieder al verrast door de kleurrijke ballonnen en slingers. We openden de dienst met koffie & thee en een heerlijk jubileumtaartje. Ondertussen werden foto’s getoond van de afgelopen jaren. Ook werd iedereen uitgenodigd om een woord van dankbaarheid op borden te schrijven. Daarna opende Bert Hamoen de dienst.

Na een aantal liederen kregen Betty Westerhof en Harm van der Steege het woord. Zij keken terug op 10 jaar Open Thuis en vertelden hoe de gemeente ontstond uit een fusie tussen de Evangelische Gemeente Drachten (EGD) en de Rehoboth Gemeente. Medio mei 2005 stelde de Rehoboth gemeente de vraag aan de EGD: ‘Kunnen we samen ook verder als één gemeente?’ De Rehoboth Gemeente zag de samenwerking wel zitten en zag het één worden als een getuigenis tegenover alle verdeeldheid.  Op die vraag werd positief gereageerd en in april 2006 hebben beide gemeenten besloten verder te willen gaan als één gemeente. Het betekende vertrouwde dingen loslaten en nieuwe onbekende gebieden te onderzoeken en toe te passen, elkaars cultuur verkennen. Soms ging dat met kromme tenen, en soms was het verrassend verfrissend. Op 10 juni 2007 werd in een feestelijke dienst de nieuwe Evangelische Open Thuis Gemeente officieel geïnstalleerd.

De missie van en voor de gemeente is: Ontmoeten, Groeien en Delen. Ontmoeten van Jezus Christus en elkaar, Groeien in discipelschap én het Delen van dat wat ontvangen wordt, is vanaf de start van de Open Thuis Gemeente leidraad in het gemeentelijke leven. Er hebben veel ontmoetingen plaats gevonden, binnen de gemeente en naar buiten en in vele ontmoetingen was Jezus in het midden, waardoor er groei kon ontstaan. Soms groei in grote blijdschap, kinderen die geboren werden, mensen die gedoopt werden, mensen die lid werden, jubilea, enz.  Maar ook groei door pijn, broeders en zusters die ziek werden of ons ontvielen door de dood, mensen die vertrokken naar elders, wonden die geslagen werden door zonde en verdriet. En toch groei… Ja, omdat God een God van liefde en genade, van geven/ vergeven en leven is. Dat mogen we delen met elkaar zolang en zoveel we kunnen.

Vermeldenswaard is het feit dat de Open Thuis Gemeente in 2016 een ‘groene gemeente’ is geworden en we het Fairtrade certificaat van de Gemeente Smallingerland hebben ontvangen! Over duurzaamheid gesproken!! Betty en Harm boden de gemeente daarom als cadeau aan een symbolisch groen blijvende boom zoals beschreven in Jeremia 17 : 7-8.

Na deze mooie woorden gingen we verder met zingen en sprak Willem Boorsma over het thema Groeien, Ontmoeten en Delen. Ook vierden we samen het Avondmaal en hadden we een tijd van dankzegging. We sloten het samenzijn af met een heerlijke lunch. Geweldig om dit jubileum samen te mogen vieren en nu vooruit te zien naar wat God gaat doen in ons midden.