Paasvieringen

We hadden bijzondere vieringen met Pasen. Op Witte Donderdag vierden we samen het Avondmaal. Martijn Rienstra sprak over Jezus die zichzelf wilde geven omdat Hij de vreugde kende die voor Hem lag. Door Hem kwam er herstel in de relatie tussen God en de mens. Op Goede Vrijdag sprak Wilma Oosterhuis over het bewijsstuk dat Jezus uitwiste aan het kruis. Elke aanklacht is vernietigd en de vijand overwonnen.

Paaszondag

Het feest van de opstanding van Jezus Christus vierden we op Paaszondag. Een feestelijke dienst met inbreng van jong tot oud. Bij binnenkomst schreef ieder op creatieve manier zijn/haar naam op een blad. Daarna hadden we een tijd van ontmoeting met koffie en thee. Gevolgd door uitbundige aanbidding met de Jeugdband. Tussendoor hadden we mooie momenten met kinderen die een dans deden over Gods goedheid en tieners die een dramastuk deden.

Harry van Wieren ging hierop door en sprak over de nieuwe start die we mogen maken. Dit werd heel concreet gemaakt, door het blad waar de naam  opstond. Je mocht dit blad geven aan de persoon die naast je zat en deze verfrommelde het papier. Dat illustreerde dat er in je leven dingen gebeuren waardoor je beschadigd wordt. Al deze verfrommelde papieren mochten we inleveren. En dan de geweldige boodschap dat Jezus gekomen is om alles van ons op zich te nemen. Hij droeg alle zonden en vuilheid, zodat wij weer heel kunnen worden.

Dit werd heel mooi uitgewerkt in de dienst. Een kunstenaar kwam en nam alle verkreukelde papiertjes en ging ermee aan de slag. Alle kreukels werden eruit gehaald en de naam werd bedekt met nieuwe kleuren. Jezus geeft ons een nieuwe start om in heelheid verder te kunnen gaan. Dat is het feest van Pasen!