Passende jas

Laatst vroeg iemand me waarom ik naar de Open Thuis Gemeente ga en toen ik even had nagedacht zei ik: “Het is als een passende jas……” Dat zal ik uitleggen:

Het begon via het meegaan in een fusie van twee kerkgenootschappen, zo is het mij als het ware overkomen. Dit was in het begin niet makkelijk, d.w.z. dat deze situatie van een samengestelde gemeente nou niet gelijk als een passende jas voelde.

Daar je weet dat twee verschillende culturen weer procesmatig één cultuur moet gaan vormen, dien je het een kans te geven.Gelukkig is het goed gekomen en is de spreekwoordelijke jas beter om me heen komen te zitten.

De perfecte gemeente bestaat niet, net zo min als wij mensen volmaakt zijn. Je mag zijn wie je bent! Wij hebben allemaal Jezus Christus nodig, de één niet meer dan de ander! Daarom ben en blijf ik bij deze gemeente. Zo de verbinding met elkaar in Jezus onze Leidsman zoeken en centraal stellen in prediking en sacramenten.

Leen