Startzondag 2021

Het nieuwe seizoen is 12 september gestart met een feestelijke dienst met het thema ‘Ken je dit verhaal’.

Een dienst van reflectie en vooruitkijken. Hoe ben jij verbonden met God? Heeft de coronatijd je inzicht gegeven hoe jij verbonden was/bent met God? Welke lessen kun je hiervan leren? Op welke manier willen wij als christenen Gods liefde zichtbaar maken in de maatschappij, in de kerk, in onze familie, in ons gezin, op ons werk.

Met een hartelijke ontvangst werd ieder welkom geheten. Daarna was het meteen tijd voor actie. Aan de bezoekers was vooraf gevraagd na te denken over het verhaal van de afgelopen 1,5 jaar. In de hal stond een boekentafel, waar je een boek mocht pakken en hierop de titel van je eigen verhaal te schrijven. Verhalen met hele verschillende titels, een paar als voorbeeld: ‘Stilgezet’, Trapleuning’, ‘Vertrouwen’, ‘Dichtbij God’, ‘Reset’, ‘De verwondering’, ‘Alles heeft zijn tijd’, ‘Vaarwel naïviteit’.

Mattanja Veldman opende de dienst en illustreerde de afgelopen periode met het klimmen op een klimparcours waarbij je vastzit aan een verbindingskabel. Je weet niet hoe het gaat en maakt soms een vrije val. Zo voelden wij ons ook in dit jaar. Maar we zaten met het lijntje vast aan God en in verbinding blijven met Hem. Voor de een is de kabel dunner geworden, maar voor de ander juist steviger.

Harry van Wieren nam ons mee uit een verhaal uit Gods Woord. Hij vertelde het verhaal hoe je aan de wijnstok verbonden kunt blijven en dat ieder dat op zijn eigen manier mag doen. Dichtbij God blijven en van Hem leren. De kinderen bespraken dit thema ook en maakten een mooi schilderij van een druiventros. Daarna kregen we de opdracht om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Velen gingen naar buiten om samen te delen.

Zo wat hoogtepunten uit de dienst, die vele aspecten had. Zo werd er een kindje opgedragen en traden nieuwe leden toe tot de gemeente. Ook hadden we een geweldige tijd van aanbidding. Gemeente zijn wat een feest om dat samen te beleven.