Geschiedenis

De evangelische Open Thuis gemeente is opgericht op 10 juni 2007 en ontstaan uit de Evangelische Gemeente Drachten en de Rehoboth Gemeente Drachten. De beide bestaande kerkgenootschappen zijn op deze datum ontbonden en samengevoegd tot een nieuw kerkgenootschap. Willem Boorsma is de voorganger van de gemeente.

Beide gemeenten kerkten sinds november 2005 al samen aan de Brouwerssingel te Drachten. In de jaren hieraan voorafgaand werden tijdens de zomerperiode gezamenlijke diensten gehouden, die afwisselend plaatsvonden in gebouw Rehoboth aan de Brouwerssingel en in De Schakel aan de Klokhuislaan.

De gemeenten hebben beide hun geschiedenis met ups en downs en het is Gods genade dat zij bleven bestaan.

Rehoboth Gemeente Drachten
De Rehoboth Gemeente Drachten, als kerkgenootschap, is in 1999 ontstaan uit de Stichting Philadelphia Zending Drachten. De Stichting Philadelphia Zending werd op 17 juni 1966 opgericht door een aantal mensen die eind jaren vijftig, zestig tot geloof waren gekomen bij Friese straatrally’s en meetings met de Zweedse evangelist Brohede.

Kolenschuur
De eerste samenkomsten werden onder leiding van Arend Venema gehouden in een stenen kolenschuur aan de Zuiderdwarsvaart in Drachten. Venema vertrok in 1969 met zijn vrouw en elf kinderen naar Australie. In 1970 trad een nieuwe voorganger aan: Paul de Cock. Hij en zijn vrouw Lineke dienden de gemeente acht jaar. De gemeente telde toen achttien leden. Dit aantal groeide zo snel dat er in augustus 1973 uitgeweken moest worden naar een andere plaats van samenkomst: het muziekgebouw aan het Kleinzand.

Tentcampagnes
In de jaren zeventig tot begin jaren tachtig werden vanuit de gemeente ook geregeld tentcampagnes georganiseerd op het Kiryat Onoplein samen met de Volle Evangelie Gemeente. Velen uit Drachten en omstreken konden daar het goede nieuws van Gods liefde voor hen horen. Familie De Cock vertrok in november 1977 naar Amersfoort. Een paar jaar later werd Ary Pijnacker Hordijk de nieuwe voorganger van de – in de volksmond geheten – pinkstergemeente. Henk Bentveld, die al oudste was in de gemeente, werd enkele jaren later de nieuwe voorganger.

Eigen gebouw
Het MBO-college aan het Paradyske werd een paar jaar later de nieuwe plaats van samenkomst. Pinkstergemeente Philadelphia verhuisde in 1994 naar de Rehobothkerk aan de Torenstraat. Het eerste eigen gebouw van de gemeente. Henk en Bertineke Sikkema namen tot oktober 2000 de taak van voorgangersechtpaar op zich. De Rehoboth Gemeente verhuisde eind 2000 naar het voormalige gebouw van Vrije Baptistengemeente Bethel aan de Brouwerssingel.

Evangelishe Gemeente Drachten
In de 80-er jaren was Ben Groot Enserink godsdienstleraar aan het Ichtus College. Hij hield bijbelstudies in de tijd dat in de Gereformeerde Kerk de brochure over de aard van het schriftgezag uitkwam. Veel mensen bezochten deze bijbelstudies en kwamen in aanraking met de volwassendoop en de Heilige Geest. Er ontstonden bijbelstudiegroepjes zonder gemeentestructuur en zonder oudsten. Hieruit ontstond de gemeente Nehemia. Later ging deze en een deel van de Volle Evangelische Gemeente samen verder in de Evangelische Gemeente Drachten (EGD).

Weer later ontstaat een federatie van vijf gemeenten waarvan de leiders elkaar maandelijks treffen. Hier begint de samenwerking tussen de Rehoboth Gemeente en de EGD, wat uiteindelijk leidt tot eenwording: de Evangelische Open Thuis Gemeente.