Ontdek je gaven

Het eerste blok van het jaarthema ‘Samen zijn’, ligt het accent op zijn. Jij mag jezelf zijn, er zijn al zoveel anderen. Je mag de gaven ontdekken die God vanaf je geboorte in je legde. Deze gaven maken je tot wie je bent, bepalen je interesses, vaardigheden, karakter en handelingen. Hoeveel voldoening of frustratie er in je leven voorkomt is direct gerelateerd aan het gebruik of de verwaarlozing van deze gaven.

We willen ontdekken wat onze gaven zijn en elkaar stimuleren om deze gaven te gebruiken. Dat doen we aan de hand van het boek ‘Ontdek je door God gegeven gaven’ van Don & Katie Fortune.

Aanpak van het thema Ontdek je gaven

  • zondagavond 18 september 2022 is de introductie van het thema en kun je het boek bestellen
  • vervolgens is het de bedoeling dat ieder zelf met het boek aan de slag gaat
  • op 7 zondagen wordt in de dienst een motivatiegave behandeld
  • zondagavond 20 november 2022 is een facultatieve bijeenkomst, waarin je vragen kunt stellen
  • zondagavond 15 januari 2023 is bijeenkomst waar mensen die dezelfde gaven hebben met elkaar in gesprek kunnen gaan en nadenken over hoe deze gaven een plek in de gemeente kunnen krijgen

Praktisch

  • ieder is welkom om aan de avonden deel te nemen – jong & oud, mensen binnen & buiten de gemeente
  • je hoeft je vooraf niet op te geven
  • de avonden beginnen om 19.45 uur en zijn in ons kerkgebouw

Indeling diensten waarin een gave wordt behandeld
De diensten beginnen zondags om 10.00 uur.

De Waarnemer
Maakt de wil van God bekend
25 sept – Willem Boorsma

De Bemoediger
Moedigt persoonlijke vooruitgang aan
2 okt – Wilma Oosterhuis

De Dienaar
Verleent praktische hulp
23 okt – Willem Boorsma

De Bestuurder
Geeft leiding en richting
30 okt – Harry van Wieren

De Barmhartige
Geeft persoonlijke en emotionele steun
20 nov – Wilma Oosterhuis

De Leraar
Onderzoekt en onderwijst uit de Bijbel
4 dec – Willem Boorsma

De Gever
Helpt met materiële zaken
11 dec – Harm Renkema