Vraag Gods perspectief in de storm. Kies ervoor los te laten hoe de omstandigheden opgelost moeten worden.