Ontvang waarheid en echtheid in God temidden van alle leugen en onechtheid.