In de kerk leven we van Gods genade die ons samen dankbaar, vreugdevol en gevend in het leven doen staan.