Het hart van de kerk spreekt het krachtigst als daar in woord en daad de naastenliefde centraal staat.