Wat jij bent is Gods gift aan jou, wat jij wordt is jouw gift aan God.