Als jij dan roept, zal de Here antwoorden; als jij om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik.