aug 18

Willem Boorsma

Genieten van het Voorschot

Drie keer noemt Paulus de Heilige Geest een voorschot op onze erfenis en het eerste wat Jezus noemt als Hij zijn verkondiging begint is dat het koninkrijk nabij gekomen is.

Wij leven dus niet in de verwachting dat er ooit iets komt, maar in de zekerheid dat we al een voorschot hebben ontvangen op wat er komt. Van dat voorschot mogen we genieten, het hoeft niet op de bank te blijven staan totdat alle formaliteiten zijn afgehandeld.

Onze toekomst met Jezus begon 2000 jaar geleden, niet pas als we na dit leven bij Hem zijn. Dat betekent niet dat we het al compleet hebben ontvangen, maar wel dat we vrijmoedig mogen jagen naar het zichtbaar worden van de heerlijkheid Gods in ons leven.