mei 26

Willem Boorsma

Gaven en Bedieningen, wat doen we er mee?

Ik ga het niet meer hebben over alle soorten gaven die er zijn. Ik wil met jullie nadenken over hoe we er mee omgaan. Ik wil even stil staan bij het eigenaarschap, daarna kijken we even naar wat het individu met zijn of haar gaven moet maar vooral wil ik vandaag met jullie stilstaan bij wat de gemeente er mee doet. Vullen we taken gavengericht in of zetten we er mensen op die zich opofferen omdat het nu eenmaal moet gebeuren? Wijzen we oudsten aan omdat we bepaalde gaven in hen herkennen of speelt gemeente politiek een rol? Stellen we diaken aan omdat dat nu eenmaal in onze staturen staat of zijn we allemaal bereid om te dienen? (diaken te zijn).
Ik heb niet de intentie het allemaal te weten, maar hoop samen met jullie even over onze tradities heen te kijken naar andere mogelijkheden. Als bijbelgedeelte heb ik gekozen voor Mattheüs 25:14-30

Dit is deel 3 van de serie Veelheid en Verscheidenheid in Gaven en Bedieningen