mrt 18

Willem Boorsma

Geef jij ze te eten

De verhalen over de wonderbare voeding van mensen laten ons twee dingen zien. Ten eerste: het gaat Jezus aan het hart als mensen bezwijken omdat ze niks te eten hebben. Ten tweede: de discipelen hebben meer oog voor de onmogelijkheden dan voor de bovennatuurlijke kracht van Jezus. Een druppel op een gloeiende plaat stelt misschien niks voor, onze beperkte middelen in de hand van Jezus kunnen een wereld veranderen.