sep 01

Martijn Rienstra

Vanuit rust starten! We vieren het Avondmaal

Tekstgedeelte is Matteüs 9: 35 – 38. De kern van de tekst is prachtig en anders dan we meestal hebben geleerd. Vaak denken we dat we moeten bidden om meer arbeiders, terwijl de tekst spreekt over dat we moeten bidden dat God arbeiders stuurt. Indrukwekkend, waardoor we vanuit rust kunnen starten.