feb 16

Jeannette van der Veen

Bidden voor je dorp/stad

Aan de hand van twee Bijbelgedeelten willen we ons bezinnen op de vraag: Hebben wij als christenen een opdracht om te bidden voor ons dorp/stad? Kunnen we daar iets over vinden in de Bijbel? Zo ja, hoe ziet dat er uit? Hoe doe je dat? De twee Bijbelteksten die we gaan lezen zijn Jeremia 29:4-7 en Nehemia 1: 4-11.