mrt 01

Harry van Wieren

Leven koningin Esther

We overdenken we het verhaal van koningin Esther (vierde eeuw voor onze jaartelling). Het Joodse volk is in ballingschap en de mooie Joodse vrouw Esther wordt de vrouw van Ahasveros, Koning van Perzië (Iran). Dit bijzondere verhaal, beschreven in het bijbelboek Esther, heeft een aantal interessante lessen voor ons. Na de overdenking vieren we met elkaar het avondmaal.