Jaarthema KleurRijk

In Nederland hebben we weilanden met hekken erom heen. Zo blijven de koeien en schapen bij elkaar en lopen ze niet weg. Bovendien is dan zichtbaar van wie de kudde is. In andere delen van de wereld gaat dat anders. Daar is geen hek om het weiland en toch blijven de dieren bij elkaar. Waarom? Omdat de dieren bij de waterbron blijven. Niet het hek maakt de kudde, maar de bron.

Dit is  een mooi beeld voor de gemeente. Niet de plek waar de paaltjes staan, bepaalt wie bij de kudde horen, maar zij die zich verzamelen rondom De Bron. Niet al onze overtuigingen, maar Christus bindt ons samen. De onderlinge liefde van (voor) Christus, maakt dat we één kudde van Hem vormen. Met elkaar in gesprek gaan over de plaats van de paaltjes is best lastig en brengt makkelijk verdeling. Wat kan wel, wat kan niet in de kerk. Als we elkaar ontmoeten rondom De Bron die Christus is, dan wordt de liefde zichtbaar en voelbaar.

Het jaarthema KleurRijk sluit daar op aan. Zoveel gemeenteleden, zoveel verschillende talenten, karakters, overtuigingen … Veelkleurigheid dus. Al deze mooie kleuren worden zichtbaar wanneer we richting Christus gaan, die het Licht van de wereld is. Zo vormen we samen een kleurrijke kudde.

Om over na te denken:
”Er echt bij horen vraagt niet van ons dat we veranderen wie we zijn. Het vraagt juist van ons dat we zijn wie we zijn.” Brené Brown in haar boek ‘Verlangen naar verbinding’.

BewarenBewaren