Jaarthema

Vanaf 2007 vatten we de gemeentevisie samen met drie kernwoorden: ontmoeten, groeien en delen. We willen gemeenteleden faciliteren in het ontmoeten, het groeien en het delen. Na 10 jaar van gemeente zijn stellen we deze drie kernwoorden  dit seizoen opnieuw centraal. Dit thema is een rode draad die terugkomt in de diensten en andere activiteiten. We hebben dit seizoen voor het eerst een halfjaar planning gemaakt van de diensten en zo verschillende onderwerpen een plek gegeven. Ook biedt deze planning een mogelijkheid voor teams om inbreng te hebben in de diensten.

Dit thema sluit bij het beleidsplan van onze gemeente, wat als kern heeft:
‘Met elkaar het Koninkrijk van God zichtbaar maken’.

De eerste alinea is als volgt: Ons verlangen is om het Koninkrijk van God bekend te maken aan de mensen om ons heen. Dit doen we door gemeenteleden te stimuleren Gods Koninkrijk zichtbaar te maken in privé, werk en school en/of gezamenlijke activiteiten. Op al deze gebieden willen we in de samenleving het Koninkrijk van God laten zien.

In het Visiedocument van de gemeente staat de volgende zin: Wij willen het goede nieuws, dat we gratis hebben ontvangen graag delen met anderen. Voor hen willen we een open thuis zijn.

Met deze uitgangspunten in gedachten kwamen we op het bovenstaande thema, dit keer niet voor één seizoen, maar misschien wel voor de komende drie jaren. Dit is een nieuwe benadering en ook nieuw is, dat we dit thema gaan uitwerken met een sprekersteam van zes sprekers. Het beeld daarbij is dat van een olievlek op het water. Dit is natuurlijk slecht voor het milieu, maar geestelijk een prachtig beeld van hoe wij hopen dat het thema zich zal ontwikkelen. Een brokje ruwe olie in het water is niet spectaculair, maar als de olie uit elkaar valt en zich als een vlek over het water verspreid, komen er allerhande kleuren tevoorschijn. Als dan de wind er ook nog overheen blaast en de zon er op schijnt, kan het op de golven een spectaculair plaatje worden. Dat is onze verwachting.

In ieder geval betekent het dat we steeds meer zullen gaan ontdekken dat ieder van ons een ambassadeur is van Gods Koninkrijk. Niet alleen in woorden maar ook en mogelijk vooral in onze daden kunnen we laten zien wat het Koninkrijk van God inhoudt.

BewarenBewaren