aug 04

Wilma Oosterhuis

Gezalfd met olie. We vieren het Avondmaal.

Deze zomer staat het thema ‘Ruimte voor de Geest’ centraal in onze gemeente. Zondag 4 augustus spreekt Wilma Oosterhuis over de kracht van luisteren. God zoekt de relatie en wekt ons elke dag het oor. Hij wil ons zalven met olie, zodat de Geest krachtig door ons heen werkt. Wij mogen woorden spreken die harten raken en levens veranderen. God is al aan het werk en is op zoek naar mensen die met Hem willen meebewegen.