jul 23

Willem Boorsma

Ik ben jouw banier

God wil jouw eerste toevlucht zijn en niet je laatste redmiddel. Een banier zegt iets over je identiteit, het maakt duidelijk waar je bij hoort. Zo zegt Paulus in Galaten 6:14 dat hij zich op niets anders wil laten voorstaan dan op het kruis van Christus. Als je weet dat daar je redding ligt, ben je een gezegend mens.

Serie preken over de namen van God in het Oude Testament.