feb 09

Willem Boorsma

Kinderdienst over Blijven bidden met inbreng kinderen

Op 9 februari hebben we een kinderdienst waarin bidden centraal staat. Het wordt een gevarieerde dienst met veel inbreng van de kinderen. Willem Boorsma zal spreken over het thema: ‘Blijven Bidden’.

Wie heeft wel eens te horen gekregen: ‘Kinderen die vragen worden overgeslagen?’ Of, als je bleef aanhouden, dat je niet zo moet zeuren? Wel, bij God mag je zeuren, behalve wanneer je een duidelijk antwoord hebt gehad, en ‘nee’ is ook een antwoord.

Om ons te stimuleren te blijven aanhouden, vertelt Jezus een gelijkenis in Lukas 18:1-8. Daar gaan we samen even over nadenken.