apr 07

Willem Boorsma

Wat ons beweegt

Op 7 april spreekt Willem Boorsma over het verhaal van Naäman de Syriër in 2 Koningen 5. Met name over vers 9 waar staat: “Naäman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa.” Komen wij ook niet vaak op onze strijdwagen aanzetten? Niet letterlijk, maar wel met onze vooronderstellingen over hoe dingen zouden moeten zijn. Als het dan een keer anders gaat dan ik vind dat het zou moeten, blijkt er toch vaak een strijdwagen onder me te zitten. Een week voor pasen komt Jezus op een ezel Jeruzalem binnen gereden. Mattheüs haalt een profetie over deze gebeurtenis aan in Mattheüs 21:5 waar hij schrijft: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin.” De Koning der Koningen kwam dus niet op een strijdwagen aanzetten, maar op de ezel van zachtmoedigheid. Op dit koninklijke vervoermiddel kom je een heel eind op de weg naar veelkleurigheid. Veel verder dan op de strijdwagen van polarisatie en eigen gelijk. Ik pleit daarom voor een kerkelijk poldermodel in navolging van de Genadige God die de ander niet veroordeelt, maar door zijn Heilige Geest leidt in de vernieuwing van zijn of haar denken. Als ik daarnaast die God de ruimte geef om door diezelfde Geest ook mijn denken te vernieuwen komt het Koninkrijk van God weer een stap dichterbij.