feb 11

Willem Boorsma

Zweven op de wind

In 1 Corinthiërs 1:7 zegt Paulus dat het ons aan geen enkele gave van de Geest ontbreekt. In Markus 11 lezen we een verhaal over een vijgenboom die verdort na een woord van Jezus. Als Petrus hier hoogst verbaasd over is zegt Jezus o.a.:”Geloof dat je het al hebt ontvangen en je zult het krijgen.” We willen proberen te horen wat de Geest hierdoor tot de gemeente wil zeggen door de preek, de liederen, door brood en wijn en door de gebeden.

We vieren het Avondmaal