feb 17

Raymond Sluitman

Of ik iets kan doen?!

Raymond gaat spreken over geloof en ongeloof en de weg die Jezus aanwijst om hierin te groeien. De titel is: ‘Of Ik iets kan doen?!’ en verwijst naar Jezus uitspraak in Markus 9:23. Deze uitspraak staat te midden van het verhaal over de ‘maanzieke’ jongen en zijn vader en de leerlingen van Jezus die zich geen raad weten met de situatie. Gebruikte bijbelteksten: Markus 9:14-29 en Mattheüs 17:20-21.