okt 13

Martijn Rienstra

‘Een stap vooruit’ – Hoe ontwikkel je een meesterlijk plan?

Het tekstgedeelte wat Martijn behandelt, is Genesis 41: 16 – 43. Hierin legt Jozef de dromen van Farao uit. God als Vader werkt samen met Jozef om Zijn plannen voor het gezegende volk Israël uit te voeren. Welke lessen zitten hierin voor ons nu we als gemeente een meerjaren plan aan het uitwerken zijn?