sep 16

Marja Krans

Startzondag: Bedankt dat jij zo anders bent!

Het nieuwe jaar met een nieuw thema beginnen is een mooie uitdaging. Veelkleurigheid kan een heleboel bij ons oproepen … een interactieve dienst waarin iedereen zijn inbreng heeft! De tekst komt uit Efeze 3: 10 vv.
Na de dienst hebben we een gezamenlijke lunch. ’s Middags gaan we door met verschillende activiteiten in diverse groepen.