aug 11

Jeannette van der Veen

Geestelijk ouderschap

De afgelopen weken hebben we nagedacht over ‘de ruimte voor de Geest in de kerk, in jou, in de ander’. De nadruk lag vooral op ‘de Geest in jou’.
Hoe kunnen we dit nu verder uitbouwen in de gemeente?Welke ruimte mag de Geest innemen in de kerk? Welke rol kan de kerk spelen in het vormen van oliemannen en olievrouwen – in deze tijd? Wat is er nodig om de olie te laten stromen? Hoe kunnen we elkaar opbouwen en bemoedigen?