apr 14

Jeannette van der Veen

Jezus het lam Gods, maar ook de leeuw van Juda!

Aanstaande zondag bereiden we ons voor op de Stille Week die dan begint. Het is bijna Pasen, nog een paar dagen en dan zal Jezus gevangen genomen worden en veroordeeld worden tot de dood aan het kruis.
 
We gaan luisteren naar de woorden van Exodus 12, waarin God Mozes aanwijzingen geeft voor de laatste avond voor de bevrijding uit Egypte. Een lam moet worden geslacht en het bloed van het lam moet aan de deurposten gesmeerd worden. Wie schuilt achter het bloed, zal gered worden. Dit verhaal vertelt ons veel over Jezus, het lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt.