okt 28

Harry van Wieren

Delen is Vermenigvuldigen

De Open Thuis gemeente is een actieve gemeente. Veel mensen zijn lid van een team of betrokken bij een activiteit. Zondag a.s. gaan we dit in de dienst zichtbaar maken en een zegen over hen bidden. De vraag die we vervolgens stellen is: ‘waarom zijn we eigenlijk zo druk bezig met elkaar in de kerk?’. In de bijbel vinden we een antwoord: de kerk is een plek waar je leven ontvangt en leven doorgeeft.  Ofwel: Delen is vermenigvuldigen. Een leuke uitdaging om over te preken. Zondag, 10:00 uur. Welkom!