okt 15

Harry van Wieren

Michazondag ‘De knop om’

We worden samen met vele christenen wereldwijd bepaald bij sociale en ecologische gerechtigheid. Het gaat over klimaatverandering. Dit heeft verschillende aspecten: van klimaatvluchtelingen tot duurzaamheid. Hoe gaan wij als goede rentmeesters met Gods Schepping om?
Er zal een collecte zijn om het gebouw van de Open Thuis Gemeente duurzamer te maken. We gaan geld inzamelen voor LED verlichting en sensoren zodat lampen niet onnodig hoeven te branden.