apr 19

Harry van Wieren

Hoe goed was Goede Vrijdag?

Op Goede Vrijdag gedenken we de dood van Jezus Christus. Hij maakte de relatie tussen God en ons weer in orde (verzoening noemt de Bijbel dat). Daarom heet het ’Goede Vrijdag’, of was het nog beter dan ‘goed’? Hoe goed was Goede Vrijdag? Centraal staat het Bijbelgedeelte 2 Korintiërs  5:19. ‘Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.’